Ira Saul Rubenstein

PROFESYONEL KARİYER

2020 Cratone Danışmanlık

2009  Partner, Traficon

  • Alternatif enerji ve temiz teknoloji (AE & CT), enerji verimliliği, malzeme geri dönüşümü ve sürdürülebilir binalar ve ilgili gayrimenkul geliştirme stratejilerinde işletmelerin ve projelerin yönetimine üst düzey danışmanlık hizmetleri sunmaktan sorumludur. Uzmanlık alanları şunlardır: yeni ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımı, iş ve finans için sürdürülebilir stratejiler kullanarak getiri maksimizasyonu ve gelişmekte olan teknolojileri mevcut iş operasyonlarına entegre ederek sunulan fırsatların değerlendirilmesi.
  • Müşteriler için yöneltilen danışmanlık ve finansman ilişkileri arasında 80+ MW’lık bir rüzgar enerjisi projesi, sınır ötesi (CEE ve SEE) yenilenebilir enerji bölgesel IPP geliştiricisi, bir ABD’li petrol şirketi olan bir CHP biyokütle enerji projesinin geliştiricisi, Polonya, Slovakya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren gaz ve madencilik mülkiyeti ile temiz enerji fikri mülkiyetinin ve birden fazla şebekeye bağlı güneş enerjisi üretim tesislerinin geliştiricisi.

Eşzamanlı Profesyonel Etkinlikler:

AE&CT Finance:

2013 Kıdemli Yatırım Bankacılığı;Starlight Investments L.L.C., Kaliforniya, New York ve Texas’ta faaliyet gösteren ABD’li bir broker-bayi

AE&CT Industry:

2006 Başkan / Kurucu; Global Clean Technologies, Inc., teknoloji şirketlerinin yeni pazarlara etkin ve verimli bir şekilde girmelerine yardımcı olan özel bir şirkettir.

1989 Başkan, Başkan / CEO ve Eş Kurucu; HRST Inc., ABD enerji ve çevre şirketlerine büyümenin erken aşamalarında danışmanlık hizmeti veren şirket.

Eşzamanlı Pro Bono Etkinlikleri:

2000 – Başkan/Direktör; Ekonomik ve Çevre Ortaklığı Merkezi, Etkin ve rekabetçi bir çevre endüstrisinin gelişimini destekleyen bir ABD STK’sı.

Önceki Profesyonel Tecrübeleri:

AE&CT Finance:

2010 – 2012 –  Kıdemli Danışman, Yatırım Bankaılığı; Avalon Group Ltd.
2008 – 2010 –  İcracı Direktör, Yatırım Bankacılığı; Bradley Woods & Co. Ltd.
2005 – 2008 –  Kıdemli Danışman, Yatırım Danışmanlığı; Spencer Clarke LLC
1994 – 2003 –  Çeşitli Anlaşma Danışmanı Pozisyonları; New York yerleşik Yatırımcı Şirketler

AE&CT Endüstrsi:

2001 – 2011 – Yönetim Kurulu Bşk. Ve Kurucu Ortak; Homeland Energy Resources Development, Inc.
1994 – 2007 – İcracı Direktör ve Kurucu Ortak; Environmental Business Association of New York State, Inc.
1982 – 1988 – Çeşitli Yönetim Pozisyonları; Management & Systems Consulting Companies
1975 – 1982 – Çeşitli Pozisyonlar; New York State Government Legislature and Agencies

Diğer Tecrübeler:

2009 – 2014 – Hazine/Direktör (öncesinde Kurucu YK Bşk.); Czech Green Building Council
2012 – 2014 – Direktör (öncesinde Bşk. Yrd.); European – Ukrainian Energy Agency
2010 – 2012 – Hazine/Direktör (Kurucu Üye); Slovak Green Building Council
2006 – 2012 – Hazine/Direktör (Kurucu Üye); Business Incubator Association of New York State, Inc.
1997 – 2000 – Genel Sekreter/Kurucu Ortak; Environmental Industry Coalition of the United States
1995 – 2007 – İcracı YK Bşk. (Öncesinde Direktör); Emerging Industries Alliance of New York Stat

Sertifikaları

Kayıtlı Temsilci (ABD yatırım bankacılığı), Series 7, 63 and 79 Securities Licenses

Üyelikleri

Amerikan Vatandaşları Yurt Dışı – Ülke Koordinatörü, Çek Cumhuriyeti

Diller

Anadili İngilizce