Şirketler için stratejik önemi olan projelerde özellikle ilk stepte proje Ofisinin kurulmasından başlayarak tüm rroje yönetim süreçlerine eşlik ederek hizmetler sunmaktayız.
Proje sürecinde, değişen şartlar ve tekniklere göre prosedürlerin güncellenmesi, işleyişin periyodik olarak organizasyon içinde gözden geçirme çalışmalarının yapılarak aksaklıkların giderilmesi ve göre yeniden yapılandırılması konularında takipçi olup gerekli yönetim desteğini de ayrıca sağlamaktayız.
Proje Yönetim Hizmetleri alanında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 1. Proje Ofisi
  • Proje Ofisinin belirlenmesi,
 2. Rol ve Sorumluluklar
  • Proje paydaşlarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,
  • Proje yöneticilerinin ve ekiplerin belirlenmesi ve desteklenmesi.
 3. Süreç ve Prosedürler
  • Proje yönetim süreç formlarının (plan, rapor, yazışma formu vs.) belirlenmesi, uygulamaya alınması.
  • Projeler Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetim becerilerinin geliştirilmesi, öğretilmesi, uygulamaya alınması.
 4. Güncelleme
  • İşleyişin periyodik olarak organizasyon içinde gözden geçirme çalışmalarının yapılarak aksaklıkların
  • giderilmesi ve yeniden yapılandırılması.

[printfriendly]