Kurumsal Yaklaşımımız

CRATonE Danışmanlık Hakkında

CRATonE, temel yönetim ve kurumsal gelişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler ortaya koyan geniş bir danışmanlık hizmet yelpazesine sahiptir.

İnsan Kaynakları ve Stratejik İletişim çözümlerinin birlikte çalışmasının, etkili yürütme ve yüksek verimlilik hedefleri de dahil olmak üzere pek çok alanda fayda sağlayacağı inancı ile yarattığı uluslararası standartlardaki özel çözümleri ile müşterilerine destek vermektedir.

Proje Finansman çözümleri ve Uluslararasılaştırma alanlarında tecrübesi ile fark yaratmaktadır.

Vision

Vizyonumuz

Vizyonumuz, önümüzdeki beş sene içinde sektörde yarattığı değer ile tartışmasız lider olmak
ve aktif olduğumuz her alanda iz bırakmaktır.

Mission Icon

Misyonumuz

CRATonE olarak misyonumuz; İnsan haklarını göz önünde tutarak uzlaşmacı bir yaklaşım ile kurumsal, şeffaf, temiz, adil ve gerçekçi bir anlayış ile sürmekte olan gelişmeyi destekleyip yenilikleri karşılamayı hedeflerken, yönetsel standartlarını geliştirmeyi ilke edinen çözüme odaklı kamu ve özel sektör oyuncularıına tam ve eksiksiz hizmet sağlayan; stratejik yönetim ve kurumsal güçlendirme alanlarında insan kaynakları, pazarlama ve halkla ilişkiler disiplinlerinde, başarı, etkililik ve verimlilik motiflerine uygun, katma değer yaratan projeler ile ilgili hizmetleri uluslararası standartlar çerçevesinde veren öncü bir şirket olmaktır.

Kurumsal Değerlerimiz
Müşteri odaklı olmak
Kurumsal, şeffaf, temiz ve adil olmak
Doğru kaynak yönetimi ile üretkenlik yaratmak ve verimliliği yönetmek
İlişkilerin devamlılığını sağlamak
Sürmekte olan gelişmeyi desteklemek ve yenilikleri karşılamak
Gerçekçi ve makul olmak
İnsan hakları ve insancıllık değerlerini göz önünde tutarak uzlaşmacı olmak
Prensiplere sıkıca bağlı ve dengeli olmak
Farklılıklarımız
Uluslararası uzmanlık
Her projede en iyi uzmanlardan oluşan projeye özel ekip yaratmak
Yerel duyarlılık ile global standartları dikkate almak
Başarıyı bir görev değil tutku olarak algılamak
Gizlilik politikasını yasalara ve etik kurallara uygun şekilde konumlandırmak