Piyasa koşullarına uygun şekilde değişime adapte olmak, yeni stratejik planlamalar yaparak iş geliştirme faaliyetlerinin doğru yönetilmesi esası ile başarıyı sağlamaktadır. Stratejik planlama yapılmasından aktif müşteri yönetimi detaylarına kadar işe başlangıç aşamasında olan ya da büyümeye ve yeni sektörlere yatırım yapmaya karar veren müşterilerimize iş geliştirme çalışmalarında ve projelerinde destek vermekteyiz.

  • Pazara yönelik alan ve saha stratejileri belirlenmesi,
  • Yeni pazarlara giriş stratejileri belirlenmesi,
  • Yeni ve var olan ürün/hizmetler için pazarlama stratejilerinin oluşturulması,
  • Promosyon ile pazarlama stratejilerinin oluşturulması,
  • Şirket içinde bir yönetim danışmanlığı birimi prensibiyle çalışarak, pazardaki gelişmelere ilişkin öngörülerin oluşturması,
  • Mevcut ürünler ve hizmetler üzerinde çalışarak, yeni dağıtım kanalları veya pazarlar oluşturulması,
  • Yeni satın alma fırsatlarını keşfedilip, müzakere edilebilmesi,
  • Diğer iş kolları veya markalarla ortak projeler üretilmesi ve sinerji oluşturulması,
  • Mevcut satış ve pazarlama yaklaşımlarında iyileştirmeler, düzeltmeler yaparak yeni veya mevcut müşterilere daha fazla ürün ve hizmet satışı gerçekleştirilmesine destek verilmesi,
  • Pazardaki rekabeti yakından izleyerek ve yeni keşifler yaparak şirket için rekabet avantajı yaratılması konusunda destek sağlanması.

[printfriendly]