Stratejik Yönetim

Cratone, araştırma ve değerlendirme aktivitelerinin yanı sıra müşterilerin kapasite artırımları için gerekli çalışmaları da üstlenmektedir. Bu doğrultuda; gerekli planlama, organizasyon ve süreç yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu süreci baştan sona; strateji, eylem ve başarı olarak adlandırmaktayız. Şirketlerin başarısı için iş planlaması ve strateji geliştirmeleri yapmaktayız. Yönetim Danışmanlığı alanında vermiş olduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmaktadır:

 

Yeniden Yapılandırma – Değişim Yönetimi

Yeniden yapılandırılma faaliyetlerinin tamamı, değişen koşullara uyum sağlamak ve entropi etkisinden kurtulmak için gerekli örgütsel gelişim ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi.

Stratejik analiz kısmında, şirketlerin ihtiyacı olan rehberlik hizmetleri doğrultusunda; mevcut durumu anlama, hedeflerini tespit etme ve bu kavramların şirket özelinde yeniden yapılandırılması.

Şirket İncelemesi

Mevcut Banka Müşterileri için Şirket İncelemesi

Yeni Finansman için Şirket İncelemesi

Önleyici Tedbirlerle ilgili Şirket İncelemesi

Aile Anayasası & İş Performansı Danışmanlığı

Aile Anayasası Oluşturma

Kurumsal Etik Kod Oluşturma

Aile Şirketlerinde Süreklilik İçin Planlama

Politikaların Oluşturulması: Süreç