Kurumsal Finans

Cratone, müşterilerine şirket satışı veya satın alımı konularında yol göstermektedir. Bütün süreç müşterilerin faydasını ve işlemlerin verimliiğni en üst düzeyde tutabilmek adına; müşterinin özel kriter ve beklentileri doğrultusunda şekillendirilmektedir. Bu süreç ekibimizin özenle çalışması ile yürütülmektedir. Kurumsal Finans Danışmanlığı hizmetlerinde; aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktayız.

Yatırım Danışmanlığı

Şirket Satın Almaları

Şirket Satışları

Stratejik veya finansal iş ortağı bulma

Yönetim Kadrosunun Şirket Satın Alımları veya Borçlanarak (Kaldıraçlı) Şirket Satın Alımı

Ara Finansman ile Şirket büyümesi sağlama

Kaynakların tekrar finansmanını sağlama

İşlemlerin yapılandırılması

Şirket Net Sermaye Varlıklarının azalması ve artmasının etkilerini değerlendirme ve yapılandırma

Finansman yapısını optimize ederek hisse değerlerini maksimuma çıkarma

Grubu oluşturan farklı yapılar arasında çapraz sahipliklerin etkilerini değerlendirme ve çözüm sunma

Varlıkların ana hissedarlara transferini sağlama

Proje Finans Danışmanlığı

Proje finansmanı danışmanlığı

Banka kredisi ile finansman sağlama

Finansmanı banka kredisi ile güvence altına alma

İhracat Kredileri & Tedarikçi Kredileri Danışmanlığı

Gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’ler için finansmana erişimin sağlanması

Uluslararası bankalarca kabul gören tekliflerin geliştirilmesi

İhracatçı, ithalatçı, bankalar ve sigorta kuruluşları ilişkilerini sağlanıp yönetilmesi

Avrupa’dan uygun oranlarda finanman kaynağına erişimin sağlanması