Blog

February 19, 2015

DİJİTAL PAZARLAMA ve İNSAN’a ETKİSİ

Günümüzde “dijital”,” pazarlama” gibi iş dünyasında sıkça kullanılan kelimeler, belli bir zaman içinde yaygınlaşıp popülerleştikten sonra, üstünde fazla düşünülmeye ve anlam verilmeyen kalıplarla ifade edilmeye başlandılar. Bir kavram kargaşası gerçeği ile yüzyüzeyiz.

Var olan işlerimizi devam ettirmek için tanımları ve kavramları sorgulayarak “dijital”i anlama çabasına girmeyi düşündüğümüz an, imkansız olan şeyi doğal karşılamamız gerektiğine inanıyorum.

Öncellikle “Pazarlama”, bir ürünü, markayı ya da hizmeti potansiyel müşterilere ulaştırıp, satış gerçekleştirmek için kullanılan yolların tümünü ifade eder. Öte yandan “Dijital”, sadece teknolojiyi kullanma şeklinin değişmesini yansıtmak değil, köklü bir kültür değişimini , sınırı olmayan “sonsuzluk” anlayışı algısını da içermesi açısından değerlendirilmelidir. “Dijital pazarlama”, bu yansıtma algısına uygun olarak, öncelikle “yenilik” kavramını işaret etmelidir.

Dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran özellik; tüketici odaklı olmasının yanında,, satış yönteminden öte; farkındalık yaratmaya yönelik satışa giden süreçte kullanılan yöntemleri hizmet yelpazesine alan iletişim modeli olmasıdır. Dijital pazarlama, müşteriye özel iletişim modellerini üretirken, rekabeti güçlü kılabilmeyi hedefler, global pazarı daha verimli hale getirerek ticaretini dürüst ve şeffaf bir şekilde oluşturabilmeyi amaçlar.

Medya’nın geniş bağlantıları gibi, dijital pazarlamanın da belirlenmiş gelişme ve fark yaratma yöntemleri vardır. Bunlardan en çok dikkat çekenler, (SEO) Arama Motoru Optimizasyonu, Müşteri Kazanma, Sosyal Medya Pazarlama ve Mobil Pazarlama gibi kavramlar olmuştur. ancak bilinmelidir ki bunlar, dijital pazarlamanın tamamını kapsamaz, kezayaratıcılık ve teknoloji üretimi devam ettikçe, yenilikler ortaya çıkacaktır.

Günümüzde televizyon, radyo, dergi gibi geleneksel pazarlama yöntemlerine hizmet eden iletişim araçları yanı sıra; pazarlama dünyasında faal olması gerek ve şart olan şirketler için ve hatta tanıtım yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar için, internet, sosyal medya mecraları, mobil ve alternatif pek çok dijital platform birçok seçenek barındırıyor.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin aktif internet kullanıcı sayısı gelişen teknolojiile hızla artış gösteriyor. E-ticaret ve mobil pazarlama tekniklerini hızla kullanılmakta. Sosyal Medya’da bilinirliğini artıran marka sahibi ise, internet ve alternatif seçenekleri kullanarak ürünlerinin satışını gerçekleştirebiliyor. Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemlerini temel alarak geliştiriyor olsa da güncel ve interaktif dünyayı uyumlu hale getiriyor.

Şirketler artık, Dijital Pazarlamanın yöntemlerini kullanarak müşteriyle olan bağını sistematik bir şekilde sağlamlaştırabiliyor. Genel olarak 4 adımdan oluşan birbirini izleyen yöntemler; elde etme, kazanma, ölçümleme ve optimize etme şeklinde tanımlanmakta. kısaca elde tutma ve büyüme… Bu dört adımda şirketlerin stratejik planlamayı iyi kurgulaması artık elzem ihtiyaç.

Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre yarattığı en dikkat çeken avanyaj, müşteriye direkt mesaj iletmesi. Direkt olarak müşteriyle iletişime geçilmesi, şirketler açısından zaman yönünden sonuç odaklı çalışmayı kısaltırken, bireysel çalışmayı da sağlayarak daha kişisel bir yaklaşım içerisinde olunmasına katkıda bulunmakta.
Her ne kadar da teknolojik işlevler sağlansa da, yüzyüze bir ilişki yaratılmasa da Dijital Pazarlamanın en büyük belirleyicisi “İNSAN” olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda ürün ya da hizmeti yönetip markanın oluşma ve gelişme sürecini takip edeninsanların yaratıcılığı ortaya çıkıyor. Diğital pazarlamaya bakarken “DİJİTAL ÇAĞ” diyebileceğimiz bir çağ başlatıyor insan. Unutulmamalıdır ki; İnsan için, insana odaklı ve insanın yaratıcılığı ile…

 

Müge Oralbay

Article
About cratoneuser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *