Kurumsal gelişim ilkesi doğrultusunda, değişen koşullara ayak uydurması için gerekli olan ve entropi etkisinden kurtulmak yolunda gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmalarının tamamıdır.
Stratejik bir analiz ile birlikte şirketlerin halihazırdaki durumlarını ve hedeflerini ortaya koyması ve buna uygun şekilde yeniden yapılanması sürecinde gerekli danışmanlık hizmetlerini sağlamaktayız.

  • Mevcut sistemin incelenerek analiz edilmesi, bu çerçevede problemlerin belirlenmesi,
  • Kuruluşa konuyla ilgili bilgilendirme ve uygulama eğitimlerinin verilmesi,
  • Mevcut tüm unvanlara ilişkin iş analizlerinin tüm unvanlara ilişkin iş analizlerinin tüm unvanlara ilişkin iş analizlerinin uygulanabilmesi için gerekli formların hazırlanması ve analizlerinin,
  • Analiz sonuçlarının değerlendirilip yeni oluşturulacakoluşturulacak yapıya ilişkin önerilerin hazırlanması. yapıya ilişkin önerilerin hazırlanması,
  • Önerilen organizasyon yapısının, mevcut üst yönetimle yapılacak karşılıklı değerlendirmeler sonucunda, önerilen yapıyı kesinleştirmek.
  • Kesinleşen organizasyon yapısının ışığında ihtiyaçlarının saptanması.
  • Ayrıntılı olarak görev, yetki ve sorumlulukların da belirlenip, üst yönetime resmi rapor biçiminde sunulması.